داوری مسابقه ی هنری محیط زیستی هند به همراه 5 داور دیگر از کشورهای امریکا، فرانسه، هند و کره جنوبی.

فهرست