دسته بندی نشده

ربابه  (رؤیا)  دلخوش متولد ۱۳۵۵ درّود از شهرهای زیبای شهرستان نیشابور تحصیلات : کارشناس نقاشی و کارشناسی ارشد پژوهش هنر مدیر و مسئول نگارستان هنرهای تجسمی ایران درّودی عضو انجمن بین المللی قرن ۲۱ کره جنوبی ICAA عضو انجمن بین المللی فرهنگی کره جنوبی WCAA عضو انجمن نقاشان ایران عضو همیاران طبیعت سبز درّود مدرس...
فهرست